Tabelárium antibiotík.

2., dopln. vyd. Osveta, 1983. 115 s.