Tabatěrková princezna : Rom.

Wetter, Karel de
Šolc a Šimáček, 1920. 460, 1 s., 1 l