T. G. Masaryk. Knihy první část druhá.

Nejedlý, Zdeněk
Melantrich, . 403, [I] s.; 404 s.