T. G. Masaryk. [Kniha] 1, část 1.

Nejedlý, Zdeněk
Melantrich, 1930. 320 s.