T.G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství : sborník mezinárodní vědecké konference konané v Praze 2.-4. března 2000 pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla : Míčovna Pražského hradu - Senát Parlamentu České republiky : součást projektu "Praha 2000 - Evropské město kultury". 1.

Masaryk, Tomáš Garrigue; ed. Voráček, Emil
Filosofia, 2001. 507 s.