T. G. Masaryk a Slovensko : (Soubor statí).

Opat, Jaroslav; Tomčík, Miloš; Urban, Zdeněk
GMA 91, 1992. 103 s.