T.G. Masaryk a česká státnost : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně.

1. vyd. Ústav T.G. Masaryka, 2008. 217 s.