T.G.M. jak jsme ho viděli.

Masaryk, Tomáš Garrigue
2. vyd. 1948.