T.G.M. a dnešek.

Görlich, Ladislav
Vydání první. Československá sociální demokracie, propagační oddělení, 1945. 15-[II] s.