Systém děrných štítků : Popis náležitostí, užití a způsob práce : Určeno pro kursy zaměstananců Československých závodů kovodělných a strojírenských, národního podniku.

Čábelka, Adolf
Československé závody kovodělné a strojírenské, národní podnik, 1948. 110-[I] s.