Syn liadku.

Teitelboim, Volodia
1. vyd. Vydav. polit. lit, 1962. 369 s.