Symboly a názvy fysikálně chemických veličin a jenotek.

Vyd. 1. Academia, 1971. 52 s.