Syllabus jeho svátosti Pia IX.

Lenz, Antonín; Pius
Tisk a náklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zeman), 1878. 428 s.