Svobodné zednářství a Církev.

Baum, Hans; Prantner, Robert
Matice cyrilometodějská, 1999. 116 s.