Světci nebo lidé? : satirický román.

Teichman, Josef
Československá obec sokolská, 1931. 320, [III] s.