Svět v nových číslech.

Slaminka, Vladimír
Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol, 1933. 246 s.