Svět jako skleněná duhová kulička.

Škutina, Vladimír
2., upr. vyd., v Čes. republice 1. Mladá fronta, 1996. 201 s.