Švédsko-český slovník.

Koževniková, Květa; Kejzlar, Radko; Frydrich, Miroslav
2. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 687 s.