Svatý Václav a idea svatováclavská v našich dějinách : [pojednání ... na 1. sjezdu čsl. profesorů, filosofů, filologů a historiků dne 4. dubna 1929].

Stloukal, Karel
Politický klub československé národní demokracie, 1929. 53, [1] s.