Svatováclavský sborník : na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. [Díl] II, [Svatováclavská tradice.

Orel, Dobroslav; ed. Novák, Antonín; ed. Guth, Karel; ed. Kapras, Jan
Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1937. [3], 590, [1] s.