Svatováclavský kalendář na jubilejní rok milenia mučednické smrti Světce Václava 1929.

Šorm, Antonín
Čs. akciová tisk, 1928. 192 s.