Sváteční úvahy : myšlenky uveřejňované v Pozorovateli a v Právu. Díl 2.

Alberti, P
Katolické spolky, 1931. 253 s.