Svätá tma.

Hečko, František
3. vyd. Slov. spis, 1980. 8, 258 s.
Edice: Vybrané spisy / Hečko, František ; Zv. 4