Svařování v otázkách a odpovědích : Určeno [také] stud. odb. škol.

Jedlička, Josef; Hauner, Miroslav
4., opr. vyd. SNTL, 1971. 300, [2] s.
Edice: Řada strojír. literatury