Svařování v otázkách a odpovědích : Určeno [též] stud. odb. škol.

Jedlička, Josef; Hauner, Miroslav
3., zcela přeprac. a rozš. vyd. SNTL, 1966. 295, [1] s.
Edice: Řada strojír. literatury