Švambránie.

Kassil', Lev Abramovič
2., přeprac. vyd. Svět sovětů, 1967. 111, [7] s.
Edice: Klub mladých čtenářů