Švabinského Český Slavín : sto portrétů : [vydáno k stému výročí umělcova narození].

ed. Páleníček, Ludvík
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 216 s.