Šumava v létě.

Halada, Vladimír
Západočeský Krajský národní výbor, 1964. 1 nestránkovaný sv