Súdruh Münchhausen.

Mňačko, Ladislav
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1990. 307 s.