Sud : Morská záhada : Inšpektor French. 3. zv.

Crofts, Freeman Wills
1. vyd. Slov. spis, 1967. 525 s.
Edice: Zelená knižnica