Stvoření : důkaz z Písma vzhledem k stvoření viditelných a neviditelných věcí : vysvětlení rozvinutí předsevzetí Božího, počínajícího s Logosem a končícího s dokončením královské rodiny nebeské a s napravením lidstva.

Rutherford, Joseph Frederic
Strážná věž, biblická a traktátní společnost, 1928. 357 s.