Stupně zdatnosti junáckého kmene pro vlčata, junáky a činovníky.

[1. vyd.]. Junácká edice, 1946. 32 s.