Studnice útěchy : ze spisů Jana Amose Komenského.

Komenský, Jan Amos
Úzká rada Jednoty bratrské v Evangelickém nakladatelství, 1992. 129 s.