Studentský almanach 1905.

ed. Kopal, Josef; ed. Štech, V. V
Pořadatelstvo všestudentské slavnosti, 1905. 126, 1, I-XXIV s.
Edice: Studentská knihovna ; roč. I., sv. 2