Struktura počítačů a jejich programového vybavení.

Hořejš, Jiří; Brodský, Jan; Staudek, Jan
2. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. 446 s.