Struktura Českého masívu.

Holubec, Jan
Vyd. 1. Ústřední ústav geologický, 1990. 216 s.