Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím.

Holub, Josef; Lyer, Stanislav
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 527 s.