Stručně o pobělohorských exulantech.

Štěříková, Edita
1. vyd. Pro Občanské sdružení Exulant vydal Kalich, 2005. 143 s.