Stručné dějiny hudby : přehledně seřaděný popis dějinného vývoje hudebního umění : vhodná příručka pro školu i dům.

Černý, Arnošt J
3., přeprac. a dopl. vyd. Česká hudba, 1928. 229 s., 4 s. obr. příl