Strojnictví : učební text pro prům. školy (kromě škol strojnic.) a pro dvouleté strojnic. školy pro pracující. 1. [Díl], Technické kreslení.

Drbal, Josef
2. vyd. SNTL, 1957. 106, [1] s.
Edice: Řada strojnické literatury