Strojní součásti : Učební text pro 2. roč. prům. škol strojnických se čtyrletým studiem a pro studium abiturientů jedenáctiletých středních škol na prům. školách strojnických.

Bartoš, Josef; Pleskot, Josef; Novák, Vítězslav
3., přeprac. vyd. SPN, 1958. 307, [1] s.
Edice: Učebnice odborných škol