Strojně technická příručka.

Černoch, Svatopluk
5. dopl. vyd. Jednota soukromých zaměstnanců v průmyslových a výrobních živnostech, 1940. 8, 1027 s.