Strojírenské materiály.

Pluhař, Jaroslav; Koritta, Josef
2., přeprac. vyd. SNTL, 1977. 562 s.
Edice: Řada strojírenské literatury