Stříbrné město : román Horymírova kraje.

Vyskočil, Quido Maria
2., přehl. vyd. L. Mazáč, 1927. 302 s.