Stráž na Psí skále.

Fiker, Eduard
1. vyd. v Melantrichu. Melantrich, 1976. 167 s.