Strategické řízení : teorie pro praxi.

Keřkovský, Miloslav; Vykypěl, Oldřich
Vyd. 1. C.H. Beck, 2002. xi, 172 s.
Edice: C.H. Beck pro praxi