Storchův nejnovější galanthome : populární rádce, jak se chovati máme ve společnosti, na plesích, o návštěvách, na hostinách, na cestách, vůči jiným i sobě samým : spolu s obšírnou sbírkou všeobecných pravidel společenských.

Král, Bedřich
II., značně rozmnož. a dopl. vyd. Rud. Storch, 1909. 119, 1 s.