Stopami koncilu : sborník teologickomírového semináře SKD [Sdružení kat. duchovních] Pacem in terris v Hradci Králové ve dnech 23. - 26. srpna 1982.

Ústřední církevní nakladatelství, 1983. 118 s.
Edice: Teologické studie