Stolečku, prostři se : Kuchařka pro děti.

Kroboth, Rainer
Junge Welt, 1984. 95 s.