Sto roků samoty.

García Márquez, Gabriel
Vyd. 5. Odeon, 2003. 318 s.